logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Systemy dedykowane

Rozwiązania zintegrowane z systemami HR

 

zintegrowany system RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

 

Moduły RCP to dostosowane do, czasem bardzo specyficznych a czasem rutynowych, wymagań klienta, odpowiedzialne za  analizę zdarzeń związanych z rejestracją czasu pracy. Mogą współpracować z szeregiem urządzeń oferowanych na rynku i dane od nich uzyskiwane, wykorzystują do rejestracji wejść na teren zakładu, wyjść z terenu zakładu, przerw, pojawienia się na stanowisku roboczym, opuszczeniu stanowiska roboczego, itp. a nawet do rejestracji rozpoczęcia, przerwania i zakończenia pojedynczego zlecenia produkcyjnego.

 

Dane odczytane i wygenerowane przez moduł dla systemu HR, mogą służyć do celów kontroli, porównania lub wyliczania czasu pracy pracowników.

Moduł RCP w obu systemach HR (AxPeople i LN HR) jest niezależny od sprzętowego rozwiązania RCP klienta – analizuje on dane przekazane w postaci plików lub zapisów w udostępnionej bazie danych. Współpraca aplikacji zatem, może odbywać się z różnego rodzaju rozwiązaniami technicznymi i sprzętowymi.

Możliwości systemu:

 

 • automatyczne wyliczanie czasu pracy zgodnego z zdefiniowanym regulaminem pracy (godzin od, – do których pracownik powinien pracować);
 • rozpoznanie zdarzeń wyjść służbowych i prywatnych;
 • automatyczne wyliczanie nadgodzin 50% oraz 100%;
 • uwzględnianie normy dobowej;
 • automatyczne wyliczenie czasu pracy w nocy;
 • automatyczne wyliczanie czasu pracy w soboty, niedziele i święta;
 • wykrywanie pomyłek odbić wejść z wyjściami;
 • usuwanie podwójnych odbić w zadanym czasie;
 • karty pracy zasilane godzinami wyliczonymi, z RCP oraz rozliczenie tych kart na liście płac.

 

dot4LN (dawniej dot4BaaN)

 

 dot4LN (dawniej dot4BaaN) to stworzone przez fachowców z DST rozwiązanie umożliwiające połączenie systemu LN (dawniej BaaN IV) z aplikacjami internetowymi w trybie „online”. Aplikacje, w których wykorzystano „dot4LN” (dawniej „dot4BaaN”), składają się zawsze z dwóch części: demona, napisanego w języku LNTools (dawniej BaaN Tools) oraz aplikacji po stronie serwera www. Demon jest programem nasłuchującym i reagującym na zapytania, jakie przychodzą z serwera www. Odpowiedzi demona generowane są na podstawie rzeczywistego, aktualnego stanu bazy danych systemu.

 

Połączenie klienta do aplikacji odbywa się za pośrednictwem dowolnej przeglądarki www (Internet Explorer, Nastcape, Mozilla, Firefox, itd.). Czytelne i przejrzyste ekrany pokazują w odpowiedni sposób zalogowanym użytkownikom wybrany fragment systemu, np. składanie zamówienia, realizację przesunięć magazynowych, realizację kart pracy itp. Rodzaj i sposób wyświetlanych danych jest zawsze przedmiotem ustaleń.

 

Przykładowe rozwiązania wykorzystujące mechanizm dot4LN:

 

Moduł Samoobsługi pracowniczej

Istotą samoobsługi pracowniczej jest zapewnienie wszystkim pracownikom firmy dostępu do danych osobowych zawartych w bazach danych systemu ERP z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności uruchamiania klienta systemu ERP. „Seryjne” rozwiązanie zapewnia dostęp pracownika do następujących rejestrów:

 

 • rejestr absencji wprowadzonych do systemu,
 • podgląd stanu urlopów (urlop należny, wykorzystany, pozostały),
 • rejestr odczytów z modułu RCP i podgląd własnych wejść, wyjść oraz bilansu czasu pracy.

 

Moduł samoobsługi pracowniczej ma własny, niezależny system autoryzacji, za pomocą którego można na przykład umożliwić szeregowym pracownikom przegląd wyłącznie własnych danych, a przełożonym dostęp do określonych danych wszystkich podwładnych. Dodatkowo, moduł ten jest otwarty, tzn. łatwo można udostępniać kolejne sesje systemu ERP do podglądu przez pracowników.

 

Internetowa karta pracy

Internetowa karta pracy jest rozszerzeniem funkcjonalności modułu samoobsługi pracowniczej o możliwość wprowadzania wybranych kategorii danych do systemu ERP przez przeglądarkę internetową. W module tym osoby odpowiedzialne za raportowanie przebiegu pracy swoich podwładnych mają następujące możliwości:

 • wprowadzanie informacji o przepracowanych godzinach, w tym o godzinach produkcyjnych, nieprodukcyjnych i serwisowych z zasileniem tablicy rozliczenia godzin pracy w module produkcji systemu ERP,
 • wprowadzanie określonych rodzajów absencji pracowników,
 • wydruk zbiorczych zestawień czasu pracy i absencji dla każdego pracownika (potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych).

 

Sklep internetowy

W naszej ofercie znajduje się również sklep internetowy. Jest to rozwiązanie, którego główną zaletą jest pełna integracja z systemem ERP. Przykład takiego sklepu znajdziecie Państwo pod adresem sklep.wsip.com.pl . W sklepie internetowym dostępne są następujące funkcjonalności:

 

 • prezentacja produktów, przy czym część danych pochodzi z systemu ERP, a część spoza systemu ERP,
 • szybkie i efektywne wyszukiwanie,
 • struktura cen i rabatów tożsama ze zdefiniowaną w systemie ERP,
 • kontrola zadłużenia i blokad,
 • generowanie zleceń sprzedaży.

 

Oprócz „publicznego” sklepu internetowego dostępne są dedykowane rozwiązania przeznaczone dla odbiorców hurtowych, przedstawicieli handlowych i sklepów patronackich. Wersje te różnią się przede wszystkim zakresem danych o rozrachunkach i stanach magazynowych oraz planowanych transakcjach na zapasach, do których nie ma dostępu klient w „zwykłym” sklepie.

 

Zalety rozwiązania:

 • możliwość korzystania za pośrednictwem sieci Internet z pełnej funkcjonalności systemu ERP;
 • mechanizm transakcji (w pełni online), zmniejsza obciążenie systemu ze względu na umiejętność inteligentnego kolejkowania zapytań SQL wydawanych ze strony WWW;
 • pełne bezpieczeństwo dostępu, możliwość transmisji danych przy pomocy technologii SSL (HTTPS);
 • dostęp poprzez Internet do systemu możliwy po uzyskaniu autoryzacji potwierdzonej loginem i hasłem;
 • dowolne konfigurowanie praw dostępu, niezależnie od uprawnień przyznanych w systemie lub zgodnie z tymi uprawnieniami;
 • dostęp do wskazanych sesji z możliwością dowolnej customizacji zakresu działania sesji przy dostępie do poprzez Internet niezależnie od istniejących sesji standardowych;
 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności modułu „dot4LN” (dawniej „dot4BaaN”) o inne moduły dostępne poprzez stronę WWW, takie jak wewnętrzna poczta elektroniczna pomiędzy użytkownikami korzystającymi z Internetu, kontrola przebiegu prac, wgląd w historię realizowanych zadań i inne;
 • kilkakrotnie tańsze i szybsze szkolenia użytkowników przy posługiwaniu się przygotowanymi sesjami poprzez Internet;
 • możliwość wykorzystania nieograniczonej mobilności aplikacji, co jest idealnym rozwiązaniem dla takich pracowników jak menedżerowie, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy;
 • wydatnie zwiększona prędkość przebiegu niektórych operacji podczas korzystania z baz relacyjnych takich producentów jak Oracle, DB2, Informix ze względu na zgodność ze standardem SQL;
 • dowolny wygląd interfejsu użytkownika, możliwość dopasowania wyglądu do istniejącej już strony WWW, możliwość wzbogacenia wyglądu obfitą grafiką;
 • wiele jednoczesnych dostępów przez jeden interface;
 • możliwość pracy z wieloma serwerami WWW.

 

 

Dedykowane rozwiązania specjalne

 

 

SKiPaK     System Konfekcjonowania i Pakowania Książek

 

Elektronicznie sterowana procedura pakowania książek w oparciu o zamówienia od klientów, od momentu wybrania odpowiedniej wielkości kartonu, poprzez wyszukiwanie i wypełnianie kartonu zamówionymi pozycjami książkowymi do weryfikacji poprawności spakowanej paczki (analiza w oparciu o prognozowaną na podstawie danych systemowych i aktualną, pobieraną z dedykowanego urządzenia, wagę paczki) oraz odrzucanie błędnie spakowanych do indywidualnej kontroli bądź finalizowanie transakcji dokumentami sprzedaży (faktura, WZ, itd.).

System działa w WSiP S.A. od 2007 roku.

 

 

 

 

GROMIT   System Gromadzenia Informacji o Czasie Pracy i Realizacji Zleceń Produkcyjnych

 

Działa w APATOR S.A. w Toruniu oraz firmach współpracujących z terenu Polski od 2004 i (oraz w ELKOMTECH S.A. jako GROMEL, dedykowany, rozbudowany, bliźniaczy system) w Łodzi od 2016 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 GROMiT2 System Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Na Linii Montażowej i Realizacji Zleceń

 

Pełny nadzór, rejestracja i prowadzenie produkcji liczników energii elektrycznej od wprowadzenia płytki     drukowanej na linię, poprzez ewidencję wszystkich elementów składowych dołączanych na poszczególnych stanowiskach montażowych, do złożenia i zamknięcia licznika w dedykowanej obudowie, testach elementów i testach akceptacyjnych, po pakowanie gotowych produktów i składowanie na paletach w polach dedykowanych poszczególnym zamówieniom klienckim.

System działa w APATOR S.A w Toruniu od 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 EWMiK     Ewidencja Montażu i Kompletacji

 

Rejestracja elementów składowych, prowadzenie i ewidencja produkcji urządzeń elektronicznych do obsługi automatyki dla kolejnictwa; obsługa serwisu krajowego urządzeń za pomocą przenośnych, ręcznych terminali komputerowych zintegrowanych z czytnikami kodu paskowego i połączonych z centralą poprzez telefoniczną sieć komórkową.

System działa w BOMBARDIER Katowice (dawny ZWUS) od 2006 roku.

 

 

 

SZleMIk    System Zdalnej obsługi Magazynów Indykpolu

 

Obsługa magazynu w oparciu o przenośne czytniki kodu kreskowego, działa w INDYKPOL S.A w Olsztynie.

System działa od 2005 roku.