logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

System LN HR

System LN HR to elastyczny, otwarty i multimedialny system do prowadzenia spraw pracowniczych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, umożliwiający inteligentne łączenie i automatyczne przetwarzanie zarejestrowanych informacji. To narzędzie wspierające procesy podejmowania decyzji we wszystkich aspektach zarządzania kadrami i gwarantujące wysoki poziom obsługi „kadrowo – płacowej” przedsiębiorstwa oraz wspomagające „miękkie” obszary zarządzania zasobami ludzkimi.

Aplikacja LN HR jest całkowicie polskim oprogramowaniem, zaprojektowanym i stworzonym przez zespół programistów firmy DST. Nasz produkt został napisany tak, aby można go było dostosować do wymagań, praktycznie każdego przedsiębiorstwa, bez względu na stopień komplikacji regulaminu wynagradzania, jak również bez względu na ilość pracowników jaką program będzie obsługiwał. Podstawową cechą tej aplikacji jest jej pełna skalowalność, przez co należy rozumieć taką budowę systemu, która pozwala, w procesie jego wdrożenia, dostosować LN HR do specyficznych wymagań użytkownika bez potrzeby modyfikacji samego programu. Cecha ta daje również użytkownikowi nieograniczone możliwości rekonfigurowania aplikacji w miarę zmian (organizacyjnych lub zmian w regulaminach wynagradzania) w przedsiębiorstwie.

Wyposażenie systemu w szereg elementów definiowanych i sterujących procesem przetwarzania zawartych w modułach instalacyjnych, a dostępnych dla uprawnionych użytkowników systemu (administratorów), pozwala na konfigurowanie i sterowanie pracą systemu na bieżąco. Oprogramowanie jest stale rozwijane i w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Największymi zaletami systemu LN HR są:

  • architektura wielowarstwowa
  • ogromne bogactwo funkcji;
  • skalowalność dla potrzeb użytkowników;
  • intuicyjność i łatwość obsługi;
  • szybkość i bezpieczeństwo;
  • wysoka elastyczność środowiska informatycznego;
  • możliwość szybkiego tworzenia indywidualnych profili użytkowników tak, aby najważniejsze dla niego funkcje systemu i procedury były dostępne natychmiast, były „pod ręką”.

Najnowszą wersją naszego oprogramowania jest system LN HR 10.5. To bardzo rozbudowany i bogaty w szereg ważnych, dla pionów księgowych firm, funkcji. System pozwala na prowadzenie spraw pracowniczych w średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach. Cechuje się bogatym interfejsem oraz bardzo dużą wydajnością. System jest też w łatwy sposób modyfikowalny i „rozbudowywalny” na potrzeby indywidualnych odbiorców. Istotna cecha systemu, a mianowicie wykorzystywanie  przeglądarki internetowej jako narzędzia do jego obsługi, pozwala na wykorzystanie go także jako elementu w modelu „chmury obliczeniowej”.

Nasza autorska aplikacja AxPeople to nowoczesny, licencjonowany przez Microsoft system pozwalający kompleksowo prowadzić sprawy pracownicze w przedsiębiorstwie.

Po szeregu zmian właścicielskich, a co za tym idzie przebudowach zespołów projektanckich oraz programistycznych, właściciel marki BaaN porzucił nazwę związaną z autorami tego rozwiązania i, wraz z wydaniem nowej wersji systemu ERP, zmienił nazwę pakietu na LN. Na naszym rynku pojawił się system LN ERP w wersji 10, a w ślad za nim i my udostępniliśmy nową wersję oprogramowania personalnego, system LN HR 10. Jest ona kontynuacją i rozwinięciem oprogramowania bazowego, wytworzoną w oparciu o zupełnie nowy pakiet narzędzi. Jest także dużo bogatsza od pierwowzoru w funkcjonalności i o moduły specjalistyczne. Komunikacja użytkownika z systemem, w dalszym ciągu odbywa się za pośrednictwem, specjalizowanego panelu klienta.

Pierwszy system z rodziny „BaaN” powstał po podpisaniu umowy partnerskiej z Holenderską firmą BaaN, jednym z najważniejszych w końcu lat dziewięćdziesiątych dostawców oprogramowania klasy ERP na rynku światowym. Gdy BaaN pojawił się na naszym rynku, podpisaliśmy z nim umowę partnerską o wytworzenie Polskiej wersji systemu do zarządzania personelem. W jej wyniku, po roku intensywnej pracy, powstał pierwszy system o nazwie BaaN HR, który został  wdrożony w grupie pierwszych Polskich klientów firmy BaaN (ABB, Rettig — Heating, AdTrans, itd.). System i jego bazowe funkcje zostały stworzone w sposób ponadczasowy, czego dowodem jest fakt, iż BaaN HR jest, nawet w chwili obecnej jeszcze, wykorzystywany przez kilku klientów. Oprogramowanie BaaN HR korzystało z uproszczonego, „DOS-owego” niemal interfejsu użytkownika i pracowało pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (AIX, Unix, Windows, itd.). Korzystało także z własnej (BaaN Base) oraz innych, standardowych, SQL-owych baz danych (DB2, MS SQL, Oracle, itp.).