logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

System AxPeople

AxPeople

Nasza autorska aplikacja AxPeople to nowoczesny, licencjonowany przez Microsoft system pozwalający kompleksowo prowadzić sprawy pracownicze w przedsiębiorstwie, AxPeople jest w pełni zintegrowany ze sztandarowym rozwiązaniem do zarządzania podmiotem gospodarczym – Microsoft Dynamics AX (ERP Axapta), ale może również pracować w sposób niezależny, wykorzystując jedynie rdzeń tego systemu.

 

System został zaprojektowany tak, aby można go było dostosować do wymagań praktycznie każdego przedsiębiorstwa, bez względu na stopień komplikacji regulaminu wynagradzania jak również bez względu na ilość pracowników jaką program będzie obsługiwał.

Podstawową cechą naszej aplikacji jest jej pełna skalowalność, co oznacza iż program ma taką budowę, która pozwala w procesie jego wdrożenia dostosować system do specyficznych wymagań użytkownika bez potrzeby modyfikacji samego programu. Cecha ta daje również naszym Klientom nieograniczone możliwości przekonfigurowania aplikacji w miarę zmian (organizacyjnych lub zmian w regulaminach wynagradzania) w ich przedsiębiorstwach. System jest również wyposażony w szereg elementów definiowanych i sterujących procesem przetwarzania zawartych w modułach danych instalacyjnych a dostępnych dla uprawnionych użytkowników systemu (administratorów). Pozwala to na konfigurowanie i sterowanie pracą systemu na bieżąco, bez udziału pomocy ze strony działu wdrożeniowego.

 

Największymi atutami naszego systemu są:

  • wysoka funkcjonalność i automatyzacja;
  • pełna skalowalność – dostosowanie do każdego przedsiębiorstwa bez względu na liczbę zatrudnionych osób oraz regulaminy wynagrodzenia;
  • dostęp do nowoczesnej technologii i ciągły rozwój;
  • ergonomiczny, wygodny i przyjemny dla oka interfejs;
  • intuicyjność i łatwość poszukiwania niezbędnych sesji, gromadzenia ich i porządkowania.

AxPeople 365

W chwili obecnej, najnowszym systemem odpowiadającym na bieżące wyzwania rynku jest oprogramowanie AxPeople 365, przygotowane do współpracy z kolejną wersją Microsoft Dynamics AX,  oprogramowaniem Microsoft Dynamics 365. System może pracować jako standardowa aplikacja zainstalowana na sprzęcie użytkownika lub będąc częścią systemu ERP pracującego w „chmurze”.

 

Na marginesie, dla uporządkowania pojęć:

Ax 365 to odnośnik do znanej już aplikacji Microsoftu o nazwie Microsoft Dynamics CRM, natomiast gdy mowa o Microsoft Dynamics Ax to stosuje się nazwę Microsoft Dynamics 365 for Operations, od najnowszej wersji Ax365 for Finance and Operations.

a

System LN HR to elastyczny, otwarty i multimedialny, system do prowadzenia spraw pracowniczych w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

AxPeople 2012

W roku 2008 po zupełnej przebudowie, rozszerzeniu i zmianie obsługi weszło na rynek nowe oprogramowanie będące kontynuacją Axapty o nazwie Microsoft Dynamics AX. Kolejne dwie wersje tego systemu powstały w 2009 i 2012 roku. Oprogramowanie to posiadało kompleksowe aplikacje wspierające zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi skierowane dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

W ślad za kolejnymi wersjami systemu bazowego oddaliśmy do użytku Klientów dwie kolejne wersje AXPeople 2009 i 2012. Oprogramowanie to było już bogatsze o kolejne podsystemy składowe jak również zawarto w nim mechanizmy ułatwiające tworzenie specyficznych rozwiązań spełniających coraz szersze wymagania k0olejnych użytkowników systemu.

AxPeople 2009
AxPeople 2009
AxPeople 2012
AxPeople 2012

Axapta 3

Nasza współpraca z firma Microsoft rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy zostało wprowadzone na rynek autorskie oprogramowanie klasy ERP- Axapta 3.

 

Był to system skierowany do firm o średniej wielkości i umożliwiał optymalizację procesów produkcyjnych i handlowych, również przy wykorzystaniu sieci Web. W związku z tym, iż polskie przepisy dotyczące prowadzenia i rozliczania pracy należą  do skomplikowanych część „personalna” Axapty 3 nie sprostał wymogom naszego rynku. Dlatego powstała pierwsza wersja programu AXPeople jako uzupełnienie systemu firmy Microsoft.

Nasz system, jak każdy kolejny został napisany wykorzystując narzędzia w jakich wytworzono Axaptę 3, jak również zgodnie z wymogami projektowymi oprogramowania. Dzięki temu stał się częścią polskiej wersji tego narzędzia i był wdrożony u Klientów wdrażających Axaptę 3, którzy potrzebowali zintegrowanego z nią narzędzia do rozliczania swoich pracowników.

 

Kolejną rozszerzoną i opartą na nowych założeniach wersja systemu Axapta nosiła numer 4 i także do niej stworzyliśmy oraz dostosowaliśmy oprogramowanie AXPeople. Nowa wersja naszego systemu była w dużej mierze rozszerzona pod kątem funkcjonalności i wydajności oraz procedury i specjalizowanych modułów.

AxPeople 3
AxPeople 4